Etisk handel

Hva gjør vi?

Engelsrud NFI Fyrverkeri AS jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har Engelsrud utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Engelsrud er medlem i Etisk handel (EH). EH er en medlemsorganisasjon for organisasjoner, private og offentlige virksomheter, og en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Engelsrud rapporterer til EH på progresjon i vårt arbeid med etisk handel og denne rapporten er offentlig tilgjengelig (https://etiskhandel.no/om-oss/?tab=6#vare-medlemmer). Våre leverandører skal levere varer og tjenester til Engelsrud som er produsert i overensstemmelse med retningslinjene. Leverandørene skal også videreformidle og følge opp retningslinjene hos sine underleverandører.

Vår Code of Conduct kan lastes ned nedenfor.

Sertifikat Etisk Handel

Policy for bærekraftig foretningspraksis

Retningslinjer for leverandører

Code of Conduct

Vi har alle et ansvar som innkjøper. Vi i vesten vil ofte ikke betale det som det faktisk koster å produsere en vare selv i lavkostland. Dårlig innkjøpspraksis med overdrevent prispress, korte leveringsfrister og hyppige ordreendringer fører ofte til utstrakt bruk av overtid, lave lønninger og kompromisser knyttet til sikkerhet, med andre ord konsekvenser som strider mot våre målsetninger for etisk handel. Vi vil betale leverandørene det som skal til, slik at våre kunder trygt kan handle fyrverkeri som ikke er produsert under uverdige eller ulovlige forhold. Vi plasserer ordrer året før de skal brukes. På den måten får leverandørene god nok tid til å planlegge og produsere varene. En unngår press på ansatte om å jobbe ekstra mye overtid for at varene skal rekke en eller annen dato for utskipning.

Ikke for enhver pris

Etisk handel er viktig for oss og vi har satt av betydelige ressurser til dette arbeidet. Våre leverandører må forholde seg til våre etiske retningslinjer. Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente ILO- og FN-konvensjoner. Mange hevder at varene blir dyrere når man stiller etiske krav. Men det er irrelevant, hvis prisen på varen er tuftet på utbyttende arbeidsforhold. Det blir derfor absurd å si at en vare produsert under lovlige forhold er for dyr, sammenliknet med en som kanskje ikke er det.

Etisk handel er et ansvar

Engelsrud er en ledende fyrverkeriimportør og aktør i Norge. Dette forplikter oss i forhold til å jobbe seriøst med etisk handel. Det er positivt både for oss, våre kunder og ikke minst våre kinesiske leverandører, som får en større forutsigbarhet i sin produksjon. Dette vet vi kommer arbeiderne til gode. Vi føler et stort ansvar for å bidra til at vi beholder vårt gode rykte, ikke bare når det gjelder kvalitet og erfaring, men også i forhold til å sikre etisk handel.

Fem faktorer som er vesentlige for etisk handel:

  • Direkte kontakt med produsent og innsyn i, samt kunnskap om hele produksjonskjeden
  • Nære relasjoner i form av god dialog, respekt og gjensidig tillitt
  • Grundig dokumentasjon om arbeids- og miljøforhold som enkelt kan etterprøves
  • Samarbeid med uavhengig tredjepart med lokal kunnskap
  • Langsiktighet

Ønsker du mer info om etisk handel? Snakk med oss!