Etisk handel

Hva gjør vi?

Engelsrud jobber aktivt for å sikre gode arbeidsforhold i leverandørkjeden. Vi er den eneste fyrverkeriimportøren i Norge, som er medlem av Initiativ for etisk handel (IEH). Våre leverandører er kjent med, og forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer for arbeidsforhold i produksjonen.

Vi har handlet direkte med våre leverandører i mange år og fått et svært godt forhold til dem. Tillit på begge sider av bordet er avgjørende for å lykkes med etisk arbeid. Derfor har det ikke vært så vanskelig å få aksept for det etiske arbeidet. Vi reiser flere ganger i året til Kina for å følge opp leverandører på produksjon og arbeidsforhold. Da kan vi være trygge på tett oppfølging og etterprøvbar dokumentasjon.

Sertifikat Etisk Handel

Retningslinjer Norsk

Retningslinjer Engelsk

Vi har alle et ansvar som innkjøper. Vi i vesten vil ofte ikke betale det som det faktisk koster å produsere en vare selv i lavkostland. Dårlig innkjøpspraksis med overdrevent prispress, korte leveringsfrister og hyppige ordreendringer fører ofte til utstrakt bruk av overtid, lave lønninger og kompromisser knyttet til sikkerhet, med andre ord konsekvenser som strider mot våre målsetninger for etisk handel. Vi vil betale leverandørene det som skal til, slik at våre kunder trygt kan handle fyrverkeri som ikke er produsert under uverdige eller ulovlige forhold. Vi plasserer ordrer året før de skal brukes. På den måten får leverandørene god nok tid til å planlegge og produsere varene. En unngår press på ansatte om å jobbe ekstra mye overtid for at varene skal rekke en eller annen dato for utskipning.

INITIATIV FOR ETISK HANDEL

Etisk handel er det arbeidet bedriften gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn. For oss er definisjon av etisk handel enkel. Engelsrud mener etisk handel, er det å ta et bevisst valg mellom rett og galt. Etisk handel er for oss helt enkelt å drive handel på et profesjonelt og lovlig vis. Vi skal ha oversikt over vår leverandørkjede og vi stiller krav til forsvarlige og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører.

Ikke for enhver pris

Etisk handel er viktig for oss og vi har satt av betydelige ressurser til dette arbeidet. Våre leverandører må forholde seg til våre etiske retningslinjer. Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente ILO- og FN-konvensjoner. Mange hevder at varene blir dyrere når man stiller etiske krav. Men det er irrelevant, hvis prisen på varen er tuftet på utbyttende arbeidsforhold. Det blir derfor absurd å si at en vare produsert under lovlige forhold er for dyr, sammenliknet med en som kanskje ikke er det.

Etisk handel er et ansvar

Engelsrud er en ledende fyrverkeriimportør og aktør i Norge. Dette forplikter oss i forhold til å jobbe seriøst med etisk handel. Det er positivt både for oss, våre kunder og ikke minst våre kinesiske leverandører, som får en større forutsigbarhet i sin produksjon. Dette vet vi kommer arbeiderne til gode. Vi føler et stort ansvar for å bidra til at vi beholder vårt gode rykte, ikke bare når det gjelder kvalitet og erfaring, men også i forhold til å sikre etisk handel.

Fem faktorer som er vesentlige for etisk handel:

  • Direkte kontakt med produsent og innsyn i, samt kunnskap om hele produksjonskjeden
  • Nære relasjoner i form av god dialog, respekt og gjensidig tillitt
  • Grundig dokumentasjon om arbeids- og miljøforhold som enkelt kan etterprøves
  • Samarbeid med uavhengig tredjepart med lokal kunnskap
  • Langsiktighet

Ønsker du mer info om etisk handel? Snakk med oss!