INFORMASJON TIL ALMENNHETEN

Informasjon til allmennheten

Engelsrud NFI Fyrverkeri AS ønsker med dette skrivet å informere befolkningen, som bor og oppholder seg i nærheten av vårt lager, om sikkerhetsforhold og beredskapstiltak knyttet til vår virksomhet.

Hovedlager ligger på Sandtangen 305, 1712 Grålum.